Stockholm Kungsholmen Frukost

Grundades torsdag 24 november 2011
Klubb 84153 - Distrikt 2350 - Charternummer

Den unika Rotaryklubben på Kungsholmen

Vår Rotaryklubb är unik på två sätt. Klubben bildades på initiativ av distriktsledningen, inte av en befintlig klubb som brukligt är. Den bildades av personer som själva inte redan var rotarianer men som blev det under resans gång.

Processen med att bilda klubben inleddes under år 2010. Distriktsguvernör Ingemar Friede hade gjort bedömningen att det fanns utrymme för en frukostklubb på den snabbt växande västra delen av Kungsholmen. På distriktsledningens initiativ accepterade Stockholm Västra Rotaryklubb att vara charterklubb och Stockholm Strand Rotaryklubb blev sponsorklubb. Kristofer Erlandson åtog sig ansvaret för att hantera process och formalia. Sten R Andersson hittade prospekts till klubben i sitt stora nätverk.

Kontakter knöts bland intresserade personer som inte var rotarianer och i augusti 2010 gick startskottet för ett engagerat och lärorikt förberedelsearbete. Charterpresident Thomas Fontaeus, övriga 25 chartermedlemmar och klubbens två ”barnmorskor” kunde tillsammans med distriktsledningen och gäster fira stort vid Charterfesten den 25 november 2011. Festen hölls i klubbens möteslokal, det alltid lika öppna och tillmötesgående Courtyard Marriott Hotel på Kungsholmen.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 33
- Herrar 19
- Damer 14
Paul Harris Fellow 14
Gästande rotarianer 4
Hedersmedlemmar 2
Andra kontakter 0

Adress

Stockholm Kungsholmen Frukost RK

c/o Marie Solberg Persson
Gustav III boulevard 121
16974 Solna
Sverige