Hjärnkoll

fredag 12 april 2024 07:00-08:30, Hotell Aiden, Alströmergatan 39
Talare:

MARIA SUNDSTRÖM

ANNIKA MÖLLSTRÖM


Organisatörer:
  • Per Sjöblom

Riksförbundet Hjärnkoll är en ideell förening som arbetar med psykisk hälsa. Vi strävar efter att minska stigma och öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa. Vår vision är att alla har lika rättigheter oavsett psykiska olikheter. Hjärnkoll startade 2009 som en attitydkampanj på uppdrag av regeringen, och med 15 regionala föreningar runt om i landet är vi idag rikstäckande.