END POLIO NOW!

fredag 14 april 2017

Helena Sellerholm

SÅ NÄRA! Vi är så nära att utrota Polio för gott. Men än behövs våra bidrag och vi fokuserar därför våra internationella satsningar på just polioutrotning.

Den 24 oktober är det världspoliodagen. Världspoliodagens syfte är att uppmärksamma den dödliga sjukdomen Polio, som främst drabbar barn. Världspoliodagen inrättades av Rotary International för över tio år sedan för att fira födelsen av Jonas Salk, som ledde det första forskarlaget som tog fram ett vaccin mot polio. Albert Sabin utvecklade senare ett vaccin som kan tas oralt. Detta ledde vidare till upprättandet av det globala initiativet för polioutrotning (GPEI) som startade 1988. Här samarbetar Rotary med UNICEF, WHO och det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC. Sedan dess har polio i världen minskat med 99%. Men sjukdomen finns nu kvar endemiskt i endast två länder,  Afghanistan och Pakistan. Enstaka utbrott av sjukdomen blossar upp i andra länder. Fortsatt vaccinering är därför viktig. Det gör att så länge det finns ett enda poliofall i världen, vill vi i Rotary göra extra insatser för att samla in pengar till projektet PolioPlus. Alla kan ge ett bidrag till BG 5842-8624 (skriv Polio)  www.endpolio.org