Vindkraften bäst ute på djupt vatten

fredag 10 februari 2023 07:00-08:30, Marriott Courtyard, Rålambshovsleden 50, 112 19 Stockholm, Sverige
Talare:

Marcus Thor


Organisatörer:
  • Per Sjöblom

– För att ställa om energiproduktionen och värna klimatet måste vi ut till ordentliga havsdjup. Långt ute till havs är vinden starkare och jämnare, säger Marcus Thor, VD i det börsnoterade bolaget Hexicon. Vi slipper konflikter med kustnära verksamheter som fiske, friluftsliv och husägare. Det är anledningen till att flytande, havsbaserad vindkraft kommer att bli en viktig del i framtidens energimix.

Vindkraften bäst ute på djupt vatten